Дългосрочните перспективи пред пазарите през 2011 г.

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

С наближаването на новата година идва време и на пороя от прогнози за следващата година. Акцентът на този блог пост е насочен към дългосрочните тенденции чрез няколко от популярните инструменти на техническия анализ. За целта са представени графики на месечна база, като е направен и паралел с годините на икономически растеж през 2005-2006.

Индекс S&P 500

2010 беше динамична година за фондовия пазар. Индексите в САЩ отчетоха повишение, въпреки прогнозите за нова рецесия. Годината е доста по-различна от 2004, когато също се говореше за икономически растеж без създаване на работни места. Този факт е от изключително значение, защото показва силното присъствие на спекулативни капитали на борсите и може да се очаква запазване на динамиката на индексите.

Индексът преодоля едно важно ниво на съпротива – 61.8% на целия спад от 2007 г., което само потвърждава позитивната посока на движение през следващата година. Но и най-голямата слабост на техническия анализ е, че следва тренда със сляпата увереност за продължаване до безкрай. В този случай изглежда постижимо S&P 500 да приключи 2011 г. на ниво от 1400 пункта. Стръмната тренд-линия може и да не бъде преодоляна, но тя не е от голямо значение, ако се направи паралел с постепенното забавяне на растежа през 2004 до средата на 2006 г. По-важното е да не бъде преодоляно нивото от 1120 пункта, защото спад под него ще направи достигането на 1400 много трудно за изпълнение.

RSI на месечна база все още е под високото равнище от 70. Още един или два месеца на покачване на цената може да сигнализират прекупени нива според индикатора и както често става през януари и февруари, да има връщане на индекса. Нива за покупки в този случай са 1150-1170 пункта.

Петрол

Графиката на тази суровина също поддържа тезата за възходяща посока на движение през 2011 г. Волатилността тук е малко по-висока в сравнение с индекса S&P 500, което се дължи на чисто фундаментални причини – съмненията за двойна рецесия и спад на потреблението на петрол.

Празничното поскъпване на акциите ще се отрази позитивно и на цената на петрола, като засега няма причини да очакваме, че ще надхвърли 96-97 долара през януари. Добро ниво на подкрепа при спад през първите месеци на годината е 76 долара на барел, където инвеститорите може да добавят към портфейлите си деривати върху петрол или да купят акции на компании от сектора. Цел за 2011 г. е равнището от 103 долара, което при текуща цена от 89 долара прави 15% покачване без отчитане на ефекта от контангото на фючърсите. Ако текущата разлика между текущия и следващия фючърс се запази около 80 цента, това ще ограничи много възможните печалби от покупка и задържане. Поради това за предпочитане е да се закупят акции на петролни компании.

Злато

Металът е една от малкото позиции, които имат RSI над 70 на месечна база. Прави впечатление, че индикаторът стои близо до това ниво през последното десетилетие на силен възходящ тренд. Затова е много трудно да се застане на пътя на златото, дори и след удвояването на цената му за малко повече от две години. Все пак има няколко причини за предпазливост и от техническа гледна точка.

Първата е свързана с риска от извличане на печалби, който да прерасне в по-голяма корекция. Ръстът на благородните метали, особено на среброто, беше значителен през последните две години. Той не може да бъде поддържан постоянно, като спад от няколко процента ще направи инвеститорите предпазливи и ще доведе до вълна от активирани стоп-поръчки при трендовите линии на 1340 и 1290 долара в началото на следващата година.

Вторият сигнал за предстоящо забавяне са екстремните стойности на RSI и на MACD хистограмата, която показва голяма разлика между двете пълзящи средни на месечна база. Графиката показва три периода на връх на двата индикатора от 2005 г. досега. Спадовете при тях бяха съответно 24%, 33% и 15%. Първият и третият бяха значително по-кратки, като периодът на ръст преди голямата корекция от 2008 г. продължи две години и четири месеца. Същият период означава, че златото ще покаже слабост още през първото тримесечие на 2011 г. Запазване на възходящия тренд ще доведе до тест на 1600 долара за тройунция през следващата година, което е 14% доходност за една година, но с лошо съотношение риск/печалба.

Евро/долар

Динамиката на валутните пазари през последните три години няма аналог в историята. Това прави тълкуването на дългосрочната тенденция много противоречиво, тъй като само за шест месеца се наблюдават движения, които преди това са отнемали две години.

Корекцията след върховете при 1.60 EUR/USD прилича на флаг, който асимилира част от печалбите на еврото досега и който дава възможност на глобалната икономика да се адаптира към промяната на курсовете. Тази фигура предвижда продължаване на ръста на еврото при пробив над 1.42 и голямо поскъпване през следващите години с цели към 2.0 EUR/USD. Цифрата е фантастична от гледна точка на икономическото равновесие и не е постижима в близките години. По-вероятно е валутната двойка да се задържи между 1.16 и 1.40 през 2011 г., като обратът през ноември ще бъде последван от силен период за долара в началото на годината. Индикаторите RSI и MACD не показват разминаване с посоката на движение на курса, като средно-срочния тренд е надолу – всеки нов връх или ново дъно са по-ниско от предишните.

Четирите финансови инструмента имат изключителна връзка по между си. Акциите и петролът запазват корелацията си и имат пространство за поскъпване пред себе си, със или без забележима корекция в началото на годината. Златото изглежда по-рисков актив, като нов спад на еврото вероятно ще е в паралел с поевтиняване на останалите три актива. Към момента има основания да се счита, че евентуална корекция през първото тримесечие ще е добра за покупка на акции и на някои суровини.