Проблемите в Ирландия този път не влияят върху риска на България

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Дойде ред и на Ирландия да иска финансова помощ, за да спаси държавния си бюджет, банковата система и икономиката. Това вече го видяхме с Гърция преди половин година. Очевидно не говорим за „заразяване” между отделните страни, а за проблем, който не е решен още и не е ясно дали въобще има напредък в разрешаването му през последните две години. Ирландското „чудо” е далеч от България и този път световната инвестиционна общност не ни поставя като потенциални пострадали от криза в страната. Графиката на CDS-ите на България и Румъния показва разминаване с тенденцията при Ирландия.

В момента стойността на застраховката срещу фалит за страната ни е на една от най-ниските си стойности, като корелацията с Румъния е повече от очевидна и отразява световната тенденция на толерантност към риск, а не вътрешни фактори. Ниският показател не означава непременно, че чуждестранните инвеститори се готвят за експанзия в България, включително и чрез фондовата борса.

Не трябва да се поддържа илюзията, че с решаването на гръцкия проблем и с предстоящото отпускане на средства за Ирландия всичко е приключило. Повечето страни по света не са решили структурните си проблеми, а само успяват да закърпят положението до следващия бюджет или до следващите избори. Рисковете според инвеститорите са значителни и това се вижда много добре при сравнение на петте от PIIGS (Португалия, Ирландия, Италия, Гърция, Испания).

От петте страни само Италия има по-нисък CDS от България в момента или от равнището на Гърция през март. Растящият риск означава, че инвеститорите се насочват само към проекти, които носят висока възвръщаемост. Това ще има отражение не само върху пазарите на тези страни, но и върху преките инвестиции, защото много проекти се отхвърлят като ниско рентабилни. Дори Португалия и Испания никога да не се сблъскат с проблемите на Гърция и Ирландия, техният растеж ще бъде по-слаб от обичайното. Може ли България да спечели от това? Може би единствено капитали от съседни страни като Турция или Румъния биха предпочели България в сравнение с Гърция. Но двете икономики са много различни, за да се говори за реална конкуренция в повечето отрасли. А капиталите от и за Португалия и Испания ще се насочат към страните от Южна Америка. Единствен плюс за България остава интеграцията с региона и с бързо растящите икономики от Източна Европа. И надеждата, че чуждите капитали ще бъдат привличани от ниските данъци и разходи за труд, а вътрешното потребление ще започне да се повишава много скоро.