General Motors е отново в играта

В четвъртък сутрин американско време (16.30 ч. българско време) започва търговията с акциите на General Motors (с код GM), публичното предлагане на които приключи късно в сряда. Компанията предложи за записване 478 млн. обикновени акции (първоначално бяха предложени едва 113 млн. акции) на цена 33 долара всяка и едновременно с това увеличава капитала си чрез 4.35 млн. привилегировани акции с 4.75% годишен дивидент.

С това IPO-то се превръща в най-голямото в историята на американския пазар, като успя да набере над 20 млрд. долара.

16 месеца след обявяването на банкрут и отписването си от търговия, дружеството се завръща на Уолстрийт при изключително голям интерес. Компанията се търгуваше на американската борса от 1916 г. до фалита си, който обяви през юни 2009 г. 

Публичното предлагане е стъпка към възстановяване на парите на данъкоплатците, които държавата даде през 2009 г., за да я спаси. Правителството намалява дела си на 33% (от 61%), но продължава да е най-големия акционер. За да излезе „на нула” от инвестицията си, трябва да продаде целия си дял на цена 43.67 долара, което означава, че останалите 500 млн. акции следва да се пласират на 53.07 долара всяка.

Основни участници в записването бяха пенсионни фондове, доверителни фондове и големи институционални инвеститори. Сред имената на инвестиционните банки се открояват Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co, Bank of America и Citigroup. Банките дадоха предимство на предпочитани клиенти, а някои от тях поставиха условия, относно активи (минимум 500 000 долара) или брой сделки (най-малко 36 на година).

Това ще доведе до значителен интерес в първия ден на търговия, включително и от индивидуални участници и най-вероятно очакванията за ръст от 10-20% още в първия ден ще се оправдаят. Цената от 33 долара е 7.8 пъти над печалбата за 2010 г., докато съотношението при Форд е 8.1. General Motors обяви печалба от началото на годината на стойност 4.77 млрд. долара.