Борсово-търгувани фондове на развиващи се пазари

Avatar photo

Емил Петров

брокер, ЕЛАНА Трейдинг

Напоследък във фокуса на все повече инвеститори, както институционални, така и индивидуални, попадат развиващите се пазари от т.нар. група BRIC (Brazil, Russia, India, China), в опит да намерят активи с по-висока доходност от средната. В този ред на мисли, атрактивен начин за инвестиция на развиващите се пазари представляват борсово-търгуваните фондове ( Exchange-Traded Funds), които до голяма степен следват развитието на даден индекс или сектор, а не на определена акция. Това е удобен начин за малките и големите инвеститори да използват цялостната икономическа експанзия в дадени страни за извличане на бързи печалби или дългосрочно инвестиране, като по този начин се спестяват и транзакционни разходи. На вашето внимание предлагаме някои от по-ликвидните борсово търгувани фондове от групата на BRIC, както и възможностите, които ви предлагат като инвестиционен актив.

Борсово-търгуваните фондове дават отлична възможност за диверсификация и лесно ребалансиране на активите във вашия инвестиционен портфейл. Чрез покупка или продажба на ETF базиран върху определен тип финансови инструменти, вие може да променяте теглото на различните видове активи (акции, облигации, валути и други) според моментните пазарни условия, като това ви позволява да извличате печалба и от краткосрочните колебания на пазара.