Тежестта на задълженията

Avatar photo

Тамара Бечева

анализатор, ЕЛАНА Трейдинг

Негативните новини за публичните ни компании напоследък имаха нещо положително – показаха, че пазарните участници не са изчезнали съвсем. Както винаги вниманието привличат най-вече лошите новини и някъде между другото останаха намеренията нa агенцията за приватизация да продаде активи за 411 млн. лв. през борсата догодина. Инвеститорите реагираха светкавично на съобщението за несъстоятелност на Мостстрой и броят сделки на борсата значително се повиши в четвъртък – 1 055 (604 от които са с Мостстрой и Холдинг Пътища). Подобно на реакциите отпреди две години, започна бърза разпродажба, акциите намериха подкрепа и се стабилизираха въпреки изключителния дневен спад. Основна причина за това е в големия брой индивидуални акционери на двете инфраструктурни компании и силния спекулативен интерес към тях. Медиите също не останаха безучастни и дискусиите за фалита на Мостстрой се превърнаха в топ новина и обект на множество коментари. Новината не беше изненада, но в никакъв случай не беше очаквана, съдейки по силната реакция в началото на сесията. Негативният ефект за пазара обаче не е в това, че акцията изгуби 90% за един ден, а е доста по-обхватен. Компанията е част от репо-портфейли и портфейли на фондове, има големи кредитни експозиции към няколко банки, а спадът до 0.18 лв. доведе до 1.5 млн. лв. общи загуби за миноритарните акционери. Реакцията на трезорите ще е от голямо значение. Те или ще дадат възможност за разсрочване на кредитите на други фирми, изпаднали в подобна ситуация или ще ускорят фалита. Все още има доста компании, на които задлъжнялостта може да създаде сериозни неприятности, но те се справят с обслужването на кредитите си към момента. Актуалната графика от материала за задлъжнялостта на компаниите, който публикувахме през март, показва съотношението дълг/собствен капитал при компонентите на SOFIX и BG40:

Източник: консолидирани отчети на дружествата към 1 полугодие 2010 г./ Изчисления: ЕЛАНА Трейдинг
*Полимери не е предал отчет за полугодието, а към края на 2009 г. съотношението им дълг към собствен капитал е незначително, поради резерв от преоценка на активи. От справката са изключени АДСИЦите, банките и застрахователните дружества.

Съотношението дълг към собствен капитал остава високо при Каолин, Еврохолд България, Петрол, ОЦК и Холдинг Пътища. От тях при Холдинг Пътища и Петрол генерираните от компанията средства се оказват недостатъчни за покриване на лихвите (съотношението лихва/EBITDA е над 1). Това засега не е причина за неплатежоспособност, докато дадена компания има достатъчно собствен капитал и адекватни коефициенти за ликвидност.

В петък отражението върху пазара беше много по-силно. То засегна най-вече холдинговите дружества и през по-голямата част от сесията SOFIX беше силно надолу. Отношението на инвеститорите към компаниите с голяма задлъжнялост и сложна структура на активите става все по-негативно. Най-вероятно тези акции ще изостанат чувствително от движението на пазара в средносрочен план.