Съдбата на професионалните пенсионни фондове натежа на борсата

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Борсата реагира на политическите новини, както можеше да се очаква – спад на цените на акциите с висок процент. През първия половин час от търговията в четвъртък не можеше да се намери акция в индексите с повишение на цената. Такива разпродажби имаше през 2008 г., в една съвсем различна пазарна и икономическа среда. Този път проблемът е друг, но приликата е, че никой от инвеститорите няма точна представа какво, кога и как ще се случва. Факт е, че в професионалните пенсионни фондове има значително количество акции и дялове в колективни инвестиционни схеми. Част от тях са пряко или косвено инвестирани в акции на български компании. Затова и БФБ е надолу.

Статистиката на КФН за инвестиционните портфейли на ППФ към средата на годината е представена в таблицата:

Вложенията в акции са били 127 млн. лв., но част от тях са инвестиции на чуждестранни пазари. Съотношението на инвестициите у нас спрямо общите е 0.55, ако приемем, че банковите депозити и инвестиционните имоти са само в България. В такъв случай, приравнявайки съотношението на местни и чуждестранни инвестиции към средното, излиза, че на БФБ са инвестирани 70 милиона лева. Такава сума също не е малка, като се има предвид оборотите и търсенето на БФБ в този момент.

Разбира се, появата на тези книжа е някъде в бъдещето. Засега не се знае как ще стане продажбата или прехвърлянето на активи. Юридическите въпроси относно конфликт със законодателството и конституционните права на осигуряваните са още по-дълбоки. Затова няма да е учудващо, ако инвеститорите на борсата останат в очакване на допълнителни новини, но при преобладаващ натиск на цените надолу.