Мостстрой в несъстоятелност

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Новината за несъстоятелността на Мостстрой има изключително силен ефект върху цената на акция в четвъртък. Появата на търсене на ниски нива около 15-17 ст. е понижение с почти 90% от цената на затваряне през предходния ден. Отчетът на компанията за второто тримесечие показва наличието на значителни задължения към банки и контрагенти. Капиталът на практика е бил нулев към средата на годината, тъй като натрупаните загуби са заличили резервите и основния капитал на дружеството. Таблицата показва някои от основните данни в отчета на Мостстрой.

Заемите към банки надхвърлят 20 млн. лв., ако към тях прибавим и текущата част от нетекущите задължения. Значителни по обем са и задълженията към доставчици. Срещу тях стоят основно нетекущи активи, така че събирането на вземания от клиенти, по заеми или довършване на производството няма да са достатъчни за удовлетворяване на кредиторите. Това неравновесие в структурата на баланса няма да позволи възстановяване на компанията без значителна капиталова инжекция.

Отражението на новината върху пазара се оказа доста ограничено. Спад отчетоха и акциите на Холдинг Пътища, което се дължи на свързаността на двете компании и това, че холдинга е един от кредиторите на Мостстрой със сравнително малки суми. Свободно търгувания капитал на Мостстрой е 21% според последния отчет, като загубите на акционерите с под 5% от капитала са в размер общо на 1.5 млн. лв. при спад на цената от 1.50 лв. до 0.18 лв.

Банките, към които Мостстрой има кредити, са Уникредит Булбанк, ОББ, Първа инвестиционна банка и UBS – Швейцария. От тях само ПИБ е публична, като в последния отчет се споменава за кредит за оборотни средства в размер на 1.1 млн. евро плюс предоставен условен кредит за обезпечаване изпълнението на задълженията на Мостстрой по издадени банкови гаранции.