По стъпките на големите…

Avatar photo

Тамара Бечева

анализатор, ЕЛАНА Трейдинг

Българска фондова борса – София
Пазарна капитализация: 5 млн. евро
Търгувани емисии акции: 397
Собственост: 44% държавна /Министерство на финансите/

Миналата седмица от БФБ изразиха намеренията си да станат публична компания след промяна на устава си. Дали това е добре или не ще видим, но безспорно ще привлече вниманието на инвеститорите и ще ни извади от летаргията, поне за кратко. Държавното участие също е сериозен плюс за компанията. По света публична борса не е ново явление. Борсите в Ню Йорк, Лондон и Германия се търгуват от доста време и се радват на интерес от страна на пазарните участници. В поста, обаче, ще разгледаме един капиталов пазар, който е значително по-близо до нас – Румъния. И двата пазара са изправени пред едни и същи рискове – ниска активност на инвеститорите, зависимост от около 10 ликвидни компании, които формират голяма част от дневния оборот, ниско съотношение на пазарна капитализация към БВП.

Bucharest Stock Exchange – BVB
Пазарна капитализация: 20.7 млн. евро
Търгувани емисии акции: 1513
Собственост: 330 акционера
Фрий-флоут: 72.4

Румънската борса беше въведена в търговия през юни и стана първата в региона с подобен статут. Пазарната капитализация на компанията е 48 млн. евро, а за записване бяха предложени всички 7.67 млн. акции с номинал 10 румънски леи. Това е първото по-значимо ИПО на румънския пазар за последните две години. За миналата година нетната печалба на борсата пада с 40% на годишна база до 1.6 млн. евро, а приходите с 30%. Въпреки спада в оборота, 77% от приходите на компанията за 2009 г. са от такси и комисионни при 94% през 2007 г. Приходите от такси за регистрация и асоциирано членство дори се повишават до 9% за 2009 г. в сравнение с около 3% за 2007 г. В момента борсата продължава започната програма по съкращаване на разходите си.

На графиката се вижда, че първият ден на търговия е бил доста силен за компанията като обеми и като движение на цената. В последствие, еуфорията се успокоява и от началото на юли се търгуват по-малко от 20 000 акции на сесия /вчера едва 217 акции са били прехвърлени/. Цената също се установява на ниво около 6 евро (26.00 леи) на акция.

За сравнение, в България 49% от приходите на БФБ за 2009 г. са от комисионни за сключени сделки, а 24% от такси за регистрация на дружества и асоциирано членство. Общо приходите от дейността са се свили с 47% на годишна база, а финансовият резултат е отрицателен. Основните финансови показатели за последните години се влошават, което се дължи на изключителния спад в оборота и търговската активност на инвеститорите и едва ли до края на 2010 г. ще видим някакво подобрение. Чуждестранните участници отдавна се отдръпнаха, поради проблемите в региона.

Едва ли търговията с акциите на Българска фондова борса ще възвърне доверието на инвеститорите в пазара и ще доведе до сериозно раздвижване, както на останалите компании, така и на оборотите. Твърде вероятно е миноритарните акционери в борсата да запазят акциите си в дългосрочен план, което ще ограничи търгуваните обеми и едва ли ще видим подобен оборот, както на борсата в Румъния. Безспорно, обаче, ще привлече вниманието към пазара. В случая цената няма да е от най-голямо значение, а самият факт, че публично ще се търгува институция с основно значение за финансовия сектор.