Страните с дългови проблеми в Европа продължават да изостават

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Дълговата криза в Гърция се отрази много негативно на фондовия пазар в южната ни съседка. Основният индекс е дори надолу за последната една година, в сравнение със силното представяне на останалите в Европа. Интересен факт е, че и останалите „проблемни” страни се представят слабо от началото на годината. Останалите държави от популярното вече название PIGS – Португалия, Италия и Испания, изостават и при сравнение с една година назад.

Инвеститорите оценяват в голяма степен проблемите с дълговете на тези държави, като очевидно Гърция е най-големия проблем в Европа засега. Испания представлява много по-голяма опасност за стабилността в Европа, тъй като дълговете й са в пъти повече от Гърция, а икономиката на страната беше е засегната от стагнацията в строителството и от глобалната криза. Няма да е учудващо, ако Испанският пазар продължи да се представя по-зле от по-големите страни като Германия. Не е за пренебрегване дори опасността да се наблюдава рязък спад, който да приближи испанския фондов пазар към постигнатото от Гърция.

Инвеститорите с по-висок апетит към риск може да използват стратегия, която да съпостави представянето на отделните пазари в по-дългосрочен план. Тоест, да продадат CFD върху индекса на испанския пазар и да купят CFD върху германския индекс DAX. По този начин ще спечелят не от посоката на пазарите, а от факта, че Германия ще расте по-бързо от Испания или че немските акции ще падат по-слабо, отколкото испанските.

Графиката показва изменението на съотношението между гръцкия и германския индекс. От октомври досега се наблюдава постоянен тренд на влошаване на съотношението, което се изменя с 43%, тъй като ръстът на индекса DAX за този период съвпада с поевтиняване на гръцкия пазар с близо една трета. В този случай има перфектна възможност за печалба от продажбата на гръцкия индекс и от покупката на германския.

Много близка е ситуацията на испанския пазар, който също се представя по-слабо от германския индекс DAX. Темповете на спад обаче са доста по-ниски, тъй като Испания изостава само от началото на годината и все още пазарите не оценяват пълната опасност от дълговите проблеми на страната. Испания не притеснява инвеститорите с обслужването на дълга си. Ако това се промени, предстои един сравнително дълъг период на по-слабо представяне на пазара й.