Рекорден оптимизъм на Уолстрийт

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Последните ценови рекорди на щатските акции засилиха още повече оптимизма на пазара. Един от индикаторите, които показват това, е съотношението между пут и кол опции на акции. CBOE публикува всеки ден това съотношение, което обичайно е под единица и показва, че кол опциите са повече от пут опциите.

Графиката на показателя е от началото на миналата година, като рекордно ниското съотношение е регистрирано на 14-ти април и е на стойност от 0.32. В четвъртък съотношението затвори при ниво от 0.37, но и двете стойности са много по-ниски от нормалното, откакто през 2003-та година CBOE започна да публикува данните. Съотношението от 0.37 означава, че на всеки сто кол опции има 37 пут опции, което показва, че инвеститорите са настроени към ръст на пазара, а не към спад.

Въпросът, който възниква при достигането на такъв екстремум, е дали представлява добър индикатор за обръщане на пазара, тъй като всички са оптимисти. За целта е необходимо да се сравни движението на индекса S&P 500 със съотношението. На представената графика изглаждаме ежедневните колебания в показателя, като изчисляваме 21-дневна средна стойност. По този начин показателят отчита само средно-срочната тенденция и екстремумите при него се виждат много по-добре.

Динамиката в съотношение е значителна, като в рамките на няколко месеца се достига от минимуми до максимуми. Прави впечатление, че през януари 2004 г. средната стойност слиза от 0.51, точно когато S&P 500 започва корекция от 1150 пункта. Тя продължава няколко месеца, през които съотношението се изменя значително. Сравнението с този период е от значение не само, защото индексът е на близки стойности, но и защото е около година след дъното на фондовия пазар през 2003 г.

Съществуват и други съвпадения между екстремумите на двата индикатора. Може да се твърди, че има достатъчно добра зависимост между кол и пут опциите и средносрочните дъна и върхове на индекса. Но както и всички останали индикатори, това съотношение също не е перфектен показател, за връх или дъно на пазара. Най-важният извод от него е, че броят на инвеститорите, които биха променили мнението си и биха купували към този момент е вече много малък.