Продажбите на дребно подкрепиха фондовия пазар в САЩ

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Американската статистика все още не публикува датата на края на рецесията в САЩ. Вероятно кризата е приключила към средата на миналата година, като доказателство за това е възстановяването на продажбите на дребно в страната. Графиката показва месечният размер на продажбите на дребно в САЩ, като последните данни са за февруари.

Много е вероятно показателят да отчете ново покачване през март, тъй като тази година се празнуваше по-рано Великден, което ще изнесе напред във времето част от сезонно силните приходи. На графиката се вижда много добре как в средата на миналата година започва по-бързото възстановяване на продажбите. Те все още са по-ниско от равнището си за 2007 г. Дори при запазване на текущите темпове на покачване, ще изискват поне още година и половина, за да достигнат средното ниво за 2007 г.

Прави впечатление още, че продажбите са покрили около 50% от спада по време на кризата. Подобен темп на възстановяване показва и щатският фондов пазар. От дъното си през март 2009 г. досега се отчита покачване от 78% за индекса S&P 500, което също е много близо до половината от целия спад. Мащабите, разбира се, са много различни, но в известна степен може да се намери подкрепа за фондовия пазар от възстановяването на продажбите на дребно.

Следващата графика съпоставя общият размер на продажбите спрямо обема им при изключване на търговията с автомобили и горива.

Прави впечатление, че възстановяването е по-бързо при изключване на продажбите на автомобили и горива. Размерът на месечните продажби е вече по-висок от постигнатото до 2007 г. Една от причините е по-ниската цена на горивата, но изводът е, че американците ограничават капиталовите си разходи. Към тях може да се включат и продажбите на жилища, които са на много ниско ниво, което е видно на следващата графика.

Показателят за продажби на едно-фамилни къщи слезе под дъната си от миналата година. Това е очевиден сигнал за продължаващата стагнация в сектора, като е функция на продължаващото намаление на задлъжнялостта на американските домакинства. Свиването на капиталовите разходи доведе и до по-слабо възстановяване на индустриалното производство през изминалата година.

Фондовият пазар в САЩ обръща внимание на добрите новини през последните шест месеца, макар че понякога игнорира цялостната картина на изплащане на дългове и ограничаване на капиталовите разходи. Поради това и за последните три месеца най-добре се представят някои специализирани вериги магазини, както и акциите на компании свързани със свободното време и развлеченията. Индустрията изостава в това отношение, като спокойно може да се твърди, че инвеститорите оценяват по-бавното възстановяване на секторите, които са свързани с капиталовите разходи и в частност със строителството. Този тренд ще се запази през годината и дори при по-дълъг период, докато безработицата и кредитирането подсказват слабост в търговията със стоки за дълготрайна употреба.

В краткосрочен период предстои да наблюдаваме реакцията на пазара при публикуването на отчетите. Акциите в немалка степен са отчели позитивните новини от ръста на продажбите, а по отношение на печалбите дори показват прекалено добрите очаквания на инвеститорите. Ако пазарът се движи отново по максимата „купи слуховете и продай новината”, може да наблюдаваме отново кратък период на поевтиняване в САЩ през пролетта. Една от причините за предстояща корекция би било и постепенното оттегляне на правителствените стимули през втората половина на годината. Засега силното представяне на щатския пазар е последвано от възстановяване на продажбите на дребно, но двата показателя няма да продължат да се покачват с такива темпове, както досега. Рисковете в низходяща посока преобладават, като не очакваме резултатите за първото тримесечие да доведат до силно поскъпване на щатските акции.