Оптимизмът на пазарите преобладава в началото на новото тримесечие

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Първото тримесечие приключва с повишение на борсите по света. В Европа изключенията са малко и са обвързани с притесненията за държавните дългове на страните от групата PIGS (Португалия, Италия, Гърция и Испания). Ирландският пазар в това отношение е изключение, но икономическите и бюджетни проблеми там не са приключили. Засега само Гърция срещна известни трудности с покриването на държавните си дългове. Успешното пласиране на облигации закърпи положението временно, като доходността при тях е повече от два пъти над дохода на германските книжа. Проблемът е, че през пролетта и лятото ще има много по-големи дългове, които падежират в Испания, Италия и Португалия. Затова очакваме да се запази негативното отношение на инвеститорите към Еврозоната и особено към еврото в близките две тримесечия.

EUR/USD

Графиката показва почти идентичните два етапа на спад на еврото от върха в края на миналата година. Във времеви хоризонт също има голяма прилика. Ако ситуацията се повтори още веднъж, може да очакваме еврото да падне до нива между 1.28-30 спрямо долара до средата на април. Толкова очевидно движение обаче най-често се разминава с действителността. За начало на корекция ще се говори едва, когато еврото се качи над 1.36 EUR/USD, като по-сигурен знак би бил ръст над предишния връх от 1.38.

Как изглежда фундаменталната подкрепа зад покачване на еврото? На първо място е вече споменатото „отлагане” на проблемите с бюджета на Гърция. Пазарите реагираха доста силно и това допринесе в голяма степен за слабото представяне на еврото. Апетитът към риск е вторият фактор, който може да допринесе за поскъпване на европейската валута. Суровините са на върхове за последната една година и дори за още по-дълъг период. Това се дължи на очакванията за икономически растеж и на ниските лихви, като най-вероятно ще бъдат водещ мотив на пазарите и през следващите месеци. Еврото може да компенсира част от това изоставане, но само временно. Затова очакваме в рамките на второто тримесечие да бъдат формирани върхове при еврото, както и при суровини като петрола и медта.

Фючърс на петрол

Графиката на петрола показва бързото възстановяване на цената на суровината след дъното в началото на февруари. То съвпадна с ръста на акциите през този период. С известно закъснение, петролът отчита нов връх – нещо, което акциите направиха още в средата на март. Фундаменталната подкрепа за ръста на суровината също изглежда съмнителна. Добивът е предостатъчно, въпреки ревизиите нагоре на търсенето, а второто тримесечие е период на излишък и натрупване на запасите. Прегряващата икономика на Китай се сочи за основна причина за поскъпването на суровините. Китайските власти вече предприеха мерки за охлаждане на кредитната експанзия, но все още политиката е експанзионистична. Не очакваме значителни промени в близките седмици, които да доведат до смяна на пазарните нагласи към Китай. Но растящата инфлация и балонът на недвижимите имоти ще доведат до повишение на лихвите в страната. И до преосмисляне на инвестициите в суровини. Затова считаме, че петролът ще поевтинее към нивото от 70 долара през следващите месеци.

Преди да бъде разгледан другият предпочитан от спекулантите актив – златото, трябва да се обърне внимание на лихвите и в развитите страни. Основно препятствие пред благородния метал е повишаването им, заедно с ръста на дохода на облигациите. Тези фактори ще направят инвестициите в суровини по-малко атрактивни, защото те не носят регулярен паричен поток. Инвеститорите печелят от тях само от повишаването на цените им.

Пролетта се характеризира със силна сезонна зависимост от поевтиняване на правителствени облигации. Няма да е учудващо и ако този фактор бъде подкрепен от икономически данни и от очаквания за повишаване на лихвите през третото тримесечие в САЩ.

Доходност на 10-годишните американски облигации

Пробивът на симетричния триъгълник подсказва достигане на доход от 4.20% в рамките на следващото тримесечие. Не очакваме съществено покачване над това ниво, тъй като щатската икономика е все още зависима от стимулите и постепенно растежът ще намали темповете си до края на годината. Безработицата е все още висока и подобрението ще бъде сравнително бавно и слабо. По-вероятен сценарий е лихвите в САЩ да останат без промяна до края на годината.

Повишаването на доходността няма да е значително, за да доведе до промяна на инвестиционните нагласи в САЩ. Населението предпочита ниско-рисковите инвестиции, като тази тенденция ще е преобладаваща през цялата 2010 г. Атрактивни нива на дохода от 4.20-4.40% може да привлекат спекулативни капитали от по-рисковите инвестиции в суровини при първите сигнали за по-слабо търсене на петрол или злато.

Спот злато

Златото изостава спрямо акциите и петрола, тъй като доларът поскъпна значително. Графиката представя цената му в долари, но в евро тя е много близо до историческите си върхове. Пробив над 1120 долара в краткосрочен план ще създаде предпоставки за тестване на нивата около 1150 долара за тройунция. Ако еврото също успее да пробие доста стръмният низходящ канал на движение, ще даде така необходимата подкрепа за златото, за да се формира нов краткосрочен връх. Но в момента не виждаме основания за по-сериозен ръст и за покачване над 1200 долара.

Щатските акции водят по отношение на пазарния оптимизъм. Финансовият сектор най-сетне се представя много добре, като водеше пазара нагоре. Но една от причините е много по-силния спад по време на корекцията през февруари.

Индекс S&P 500

Мащабите на спад през януари и февруари са много близки до отчетеното намаление през юни и юли миналата година. И двете понижения обаче не влизат в определението за корекция, защото не надвишават 10%. Това дава увереност на инвеститорите в силата на възходящия тренд. Индексът S&P 500 е много близо до равнището от 1200 пункта, но не се забелязва ускоряване на темповете на покачване, с които се характеризира балонизирането на финансови активи и формирането на върхове. Въпреки това индексът се доближава до очакваната от нас горна граница на движение през 2010 г. от 1250 пункта. Няма да е учудващо, ако тя бъде достигната в близките месеци преди пазарът да започне да преоценява постепенното оттегляне на правителствените стимули и забавянето на растежа на щатската икономика през второто полугодие. Това ниво може да стане средносрочен връх за 2010 г.