Дълговата криза в Гърция вече не е фактор за БФБ

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Една от причините за спада на българския пазар в края на миналата година е дълговата криза в Гърция. Част от разпродажбите у нас се дължаха на гръцки инвеститори. Вероятно и други чуждестранни инвеститори са предпочели да разпродават в очакване на негативни ефекти върху икономиката на България. Настроенията в световен мащаб се подобриха през март и пазарите постепенно спряха да обръщат голямо внимание на Гърция.

Индексите на БФБ отчетоха дъното си в средата на декември. От тогава реакцията на водещите акции е изключително слаба, както по отношение на разпродажбите на пазарите по света, така и при новините за успешното пласиране на облигациите на Гърция. Графиката показва изменението на CDS-спредовете на България, Гърция и Румъния. Credit Default Swap е измерител на риска от неплатежоспособност на отделните държави или частни емитенти. По-високите стойности показват по-големи разходи за застраховка срещу фалит, което всъщност отразява растящите рискове.

Източник: Bloomberg

От графиката се вижда, че първият силен етап на покачване на CDS-спреда на Гърция става именно през ноември и първата половина на декември. Дъното на SOFIX на 400 пункта отразява нарастването на рисковата премия на Гърция, но в същото време може да се види, че това няма отражение върху CDS-спредовете на България и Гърция. Това не се променя и през изминалите три седмици.

Съпоставянето на риска от неплатежоспособност на Гърция с поведението на българския фондов пазар води до извод, че това вече не е фактор за цените на акциите. Най-вероятно би имало отражение едва при технически фалит на Гърция, но засега това е по-малко възможен сценарий.