Най-добре представящият се инструмент в Източна Европа

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Изоставането на БФБ от пазарите в Източна Европа става все по-очевидно. Причините за по-слабото представяне на българските акции ще продължат да влияят на пазара още известно време. Затова не е учудващо, че вниманието на дългосрочните инвеститори у нас се насочва към „горещите” пазари в региона. Най-лесният начин да се инвестират средства на пазарите в Източна Европа е специализираният ETF SPDR S&P Emerging Europe, който е достъпен в платформата ELANA Global Trader (код GUR:arcx). Оказа се, че това е и изключително доходоносна инвестиция за миналата година – покачването на цената на фонда е в размер на 147% от дъното му през февруари или 135% за дванадесет месеца. Или значително повече от диверсифицираните инвестиционни продукти, с които може да се сравнява. Близки ръстове имат фондовете, които инвестират в отделни пазари като Бразилия, Индия и Русия.

Графиката представя само периода на възстановяване от началото на миналата година. Не бива да се забравя, че Източна Европа беше сериозно засегната от борсовата криза, като SPDR S&P Emerging Europe отбеляза 75% спад спрямо върховете си от 2007 г.

Доброто представяне на фонда се дължи на значителните му инвестиции в руски енергийни компании. Петролът на практика поскъпна двойно през миналата година.

Портфейлът на фонда включва над 70 компании, което представлява добра диверсификация и защита на инвеститора от корпоративен риск. Ето и списък на 10-те най-значими позиции в портфейла:

Една част от тях, най-вече големите руски компании, са придобити под формата на глобални депозитарни разписки, като те се търгуват в Лондон или Ню Йорк. Всеки инвеститор може да подбере тези акции и да изгради подобен портфейл, но за разлика от покупката на ETF ще има много по-високи разходи за придобиване и управление. Годишната такса за разходите на SPDR S&P Emerging Europe е 0.59%, което също представлява доста конкурентен процент на плащане за инвеститорите.

Несъмнено преимущество на ETF е неговата ликвидност. Средно-дневният оборот на SPDR S&P Emerging Europe варира между 3 и 5 милиона долара от началото на годината. Това е доста по-малко от нормалното за ликвидна щатска компания, но голямата част от инвеститорите във фонда са пасивни и имат дългосрочен хоризонт. Той се търгува в долари, като перспективите са за по-добро представяне на щатската валута през тази година. Движенията на цената му са изключително големи. Това има своите плюсове за инвеститори, които управляват динамично капиталите си.

Не на последно място е наложително да се обърне внимание на риска при тази инвестиция. Това много често се пропуска с цитат за големите печалби на фонда и намерения да се привличат инвеститори. Рискът при ценна книга, която пада със 70% за една година и в последствие се покачва със 140%, определено е много висок. Представянето му в голяма степен е обвързано с друг предпочитан от спекулантите актив – петрола.

Инструментът се търгува в момента на изключително интересно равнище – 50% корекция на спада, който се наблюдаваше през 2008 г. Така в известна степен може да се обяснят трудностите в преодоляването на зоната между 45 и 47 долара от октомври досега. Средните коефициенти за оценка на активите на портфейла на фонда също не са на ниски нива. Р/Е е 16.5, а съотношението цена/собствен капитал е 1.7. Консолидацията на текущите нива позволява на фундамента да догони ръста на цената, но не е изключено инвеститорите да променят рязко отношението си към пазарите в региона при ново покачване. Краткосрочните перспективи са значително по-добри. Щатският пазар преодоля важни нива на съпротива, а индексът S&P 500 ще тества 1200 пункта. Оборотът със SPDR S&P Emerging Europe се активизира през тази година, но натискът за разпродажби се оказа в ограничени мащаби. Инвеститорите по света продължават да отдават предпочитание на пазарите в Източна Европа, но остава въпросът – дали времето за покупка на „горещите” акции е най-подходящо на върха им. За съжаление, последните години показаха, че това не е така.