Ротацията към нециклични сектори започна

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Светът постепенно се отърсва от кризата. Прогнозите за тази година сочат растеж на БВП и в развитите пазарни икономики. Данните за второто полугодие на 2009 година сочат много силни темпове на нарастване в САЩ, като е много вероятно и в Европа да има осезаемо възстановяване.

Поглед върху представянето на отделните сектори в САЩ през изминалата година потвърждава очакванията за излизане от кризата. Графиката показва представянето им спрямо 28 януари 2009 г.

Ръстът е значителен, особено при положение, че базата не са най-ниските стойности за миналата година. Секторите, които се представиха много добре, са именно цикличните – основни материали, финанси и потребителските стоки. Те бяха силно засегнати от кризата и очакванията за подобряването на икономиката доведоха до най-голям интерес към акциите от тези сектори. Това е и най-голямата разлика с периодите на покачване на индексите по време на „мечия” пазар. Тогава цикличните сектори нарастват по-бавно от останалите, които не са силно засегнати от кризата. Интересът към тях сега е поредното доказателство, че дъното през 2009 г. е края на кризата за пазарите.

Следващата графика показва представянето на секторите през изминалия един месец.

Само финансовите конгломерати, които обичайно осъществяват дейност в глобален мащаб, са на печалба. Корекцията на щатския пазар от последните върхове през тази година обхваща предимно компаниите от добива, а на второ място са технологичните фирми. Те бяха сред най-печелившите през миналата година и е нормално да са сред най-губещите, когато се наблюдава корекция на възходящото движение досега. На трето място по спад за последния един месец са дружествата от комуналния сектор – производителите и дистрибутори на електричество, газ и питейна вода. Тези компании не са циклични, въпреки че също са засегнати от намалената консумация на електричество или газ. Присъствието им сред най-засегнатите от корекцията е притеснително. Това може да се тълкува като доказателство, че са по-скъпи спрямо обичайното за този етап на икономическия цикъл и че очакванията на инвеститорите са били прекалено високи. Ако останалите сектори, като потребителските и инвестиционни стоки, останат под натиск, тогава може да очакваме секторът на комуналните услуги да се представи по-добре спрямо тях. При ръст на пазара по-печеливша ще бъде експозиция в добива и технологиите, но пък рисковете са да продължат да падат по-силно от средното. Може да се очаква и комуналните услуги да се представят добре, заради големия им спад. И в двата случая нецикличните акции от здравеопазването или комуналните услуги изглеждат по-добра инвестиция, докато щатският пазар пада при по-високи обороти спрямо сесиите с растеж.