Подкрепата за българските акции след пет месеца корекция

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Повечето от големите дружества на БФБ регистрираха забележима корекция в цената си от септември досега. При сравнение с покачването им от съответните исторически дъна, които наблюдавахме през миналата година, може да се види и дълбочината на тази корекция. Следващата графика дава по-добра представа за нивата на корекция по Фибоначи, които са използвани често при определянето на нива на подкрепа или съпротива при акции или други активи. Всяко ниво се определя като процент от последното регистрирано покачване. Разглеждаме целия борсов ръст от дъната в началото на миналата година до септември, тъй като считаме, че корекцията обхваща именно това възстановяване, а не е продължаване на спада от 2008 г. Тя освен това е по-продължителна и по-силна от спада през май-юли миналата година. Енемона е класически пример за подкрепа при 61.8%, което съвпада и с екстремни стойности по време на търговията през май и в последствие през август и септември.

Енемона

Акциите в SOFIX, които загубиха 50% или повече от натрупания ръст през миналата година, са пет или една четвърт от компонентите на индекса. Таблицата показва най-близкото ниво за всяка позиция и дали те действат като подкрепа или съпротива спрямо текущата цена. Ликвидността на българските акции е сравнително ниска и инвеститорите по принцип не се ръководят от числата на Фибоначи за определяне на нива на покупки и продажба. Въпреки това, този тип анализ показва и няколко случаи на подкрепа за цената от началото на корекцията, които заслужават внимание.

Дружествата от SOFIX, които не са включени в тази таблица, са загубили много малко от цената си и дори не могат да достигнат първото ниво от 23.6%. Освен това има и известно разминаване в подреждането по процентен спад, тъй като и темповете на поскъпване през миналата година бяха много различни за отделните дружества.

Пример за подкрепа на цената на акция е ОЦК. Равнището на цената от 13.50 лв. спря два пъти вече поевтиняването на книжата на компанията. По-важното е, че корекцията е сред най-малките, което показва положителното отношение на пазара към акцията. Докато цената се задържа над нивото от 13-13.50 лв. може да очакваме добро представяне на позицията и при възход на пазара. Спад под 13 лв. обаче е източник на сериозно притеснение, особено ако е придружен с фундаментална причина като рязко поевтиняване на оловото или влошаване на финансовите резултати на дружеството през тримесечието. Това ще се дължи на продажбите от инвеститорите, които ще са натрупали по-малко загуби по тази позиция, отколкото от останалите и които ще се опитат да ги ограничат.

Оловно-цинков комплекс

Пример за превръщане на ниво на подкрепа в съпротива е акцията на Първа инвестиционна бан-ка. Равнището от 2.54 лв. веднъж предостави подкрепа, като спадът под него беше доста силен. В последствие цената срещна значителни трудности в покачването си, което от средата на януари е ограничено именно от това ниво. Графиката показва и още нещо – силата на спада при пробив на такова ниво понякога може да бъде голяма и почти без проблем да бъде преодоляно следващото. Това важи и в обратната посока, като първи положителен сигнал за позицията ще бъде покачване над 2.54 лв. Към този момент може да считаме, че книжата на ПИБ ще се търгуват в границите между 2.26 и 2.54 лв. в очакване на възходящ пробив при раздвижване на пазара у нас.

Първа инвестиционна банка

Подбирането на подходящи нива за покупка или продажба не трябва да се ограничава само с използването на този анализ. Кръгли числа или предишни спадове и върхове също биха могли да привлекат интереса на пазара. Нарастването на оборотите при пробив на ниво е знак в подкрепа на продължаване на движението и също е задължителна част от анализа.