Кои компании са засегнати силно от корекцията на БФБ?

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Спадът на SOFIX от септември към този момент се измерва на 15%. Част от акциите в индекса са засегнати сравнително слабо от корекцията на борсата. Причините за голямата разлика в представянето на акциите със 20-30% загуби спрямо тези с под или около 10% намаление в цената са не само фундаментални. Те се дължат на ликвидността и на структурата на инвеститорите в тези позиции. Сред компаниите с по-малък спад са Химимпорт и Софарма, заедно с Албена и Спарки Елтос, които са много по-малко ликвидни. Освен това резултатите на тези дружества бяха засегнати по много различен начин от кризата.

Въпросът в този момент е дали инвеститорите трябва да преструктурират портфейлите си от акции, които са паднали по-малко, към тези, които са загубили повече и които имат потенциал за по-бързо възстановяване.

В предишен анализ през септември беше разгледано представянето на водещите по ликвидност български дружества. Данните показаха, че по-големите компании по пазарна капитализация са се представяли по-добре през двата месеца на силен ръст – април и август 2009 г. Един от изводите беше, че при евентуална корекция може да се купуват най-големите компании, които са паднали повече. Корекцията вече е налице, а дружествата, които отговарят на това условие най-добре, са Първа инвестиционна банка и Енемона. Ликвидността при тях е добра, което може да позволи на всеки инвеститор да купува при стартиране на борсов ръст. Засега признаци за това не се забелязват, но съживяването в чужбина и предстоящото тестване на върховете на индексите в САЩ и Европа може да доведе и до интерес към българските акции.