Корпоративен профил на Енемона АД

Avatar photo

Тамара Бечева

анализатор, ЕЛАНА Трейдинг

Поради засиления интерес към информация за увеличението на капитала на Енемона с привилегировани акции, публикуваме по-долу кратка версия на изготвения от отдел „Анализи” на ЕЛАНА Трейдинг детайлен профил с оценка на акцията на компанията. Пълният анализ е на разположение безплатно само за клиенти на посредника на  интернет страницата с анализи на ЕЛАНА Трейдинг.
 
Оценката на Енемона е повлияна значително от очакваните привилегировани акции и вече приключилата емисия варанти. Текущите резултати на компанията са сред най-добрите за българския пазар, както и спрямо строителните компании в Източна Европа. От друга страна, предстоящата инвестиционна й програма е много амбициозна и ще има негативен ефект върху равнището на дълга на компанията и съответното увеличение на амортизацията и на лихвените разходи.

Вторичната търговия с права ще започне на 25-ти януари. Привилегированите акции ще се конвертират в обикновени в края на седмата година. Те подлежат на мерки против разводняване при промяна на капитала. Гарантираният дивидент по емисията е 10%, като при ликвидация се дължи 9.92 лв. на акция.

Препоръка и ценова цел

Пазарът вече е дисконтирал значителното разводняване на капитала на Енемона и намалението на печалбата на акция с емитирането на привилегировани акции и на варанти. Освен това, текущата пазарна цена е много по-ниска от дисконтираните парични потоци. Енемона е сред малкото компании със стабилен темп на растеж и привлекателна бизнес ниша. Двата метода за оценка на обикновените акции показват средна цена от 12.79 лв. Цената при сравнение със средни показатели за индустрията е 14.15 лв., а дисконтираните парични потоци показват справедлива цена от 11.43 лв. с увеличения брой акции. Привилегированите акции са атрактивна инвестиция, поради 10% дивидент и по-високата справедлива стойност на обикновените акции.

 Изтегли анализа 

Клиентите на ЕЛАНА Трейдинг и ЕЛАНА Фонд Мениджмънт могат безплатно да изтеглят пълната версия на документа от микросайта Анализи на ЕЛАНА Трейдинг