Формулата за успех на IPO

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Стабилността на фондовия пазар през тази година поставя основите и на възстановяването на основната му функция – набиране на капитал. През изминалата година това беше почти невъзможно, но през 2010 най-вероятно ще се появят повече нови компании. Със сигурност и част от водещите публични дружества ще последват вече осъщественото набиране на капитал на Химимпорт и планираната за началото на следващата година емисия привилегировани акции от Енемона. Публичното предлагане на БГ Агро преди седмица доказа колко е труден фондовия пазар за нови компании, но дружеството успя да привлече достатъчно интерес от пазара и емисията беше успешна. В момента се търгуват правата по емисията варанти на Енемона, а този нов и сравнително сложен инструмент вече привлича вниманието на инвеститорите.

Благодарение на тези сделки вече може да се направят изводи какво очакват инвеститорите при набирането на капитал от борсата, за да вземат участие. Степента на значение за отделните инвеститори е различна, но най-общо може да се степенуват в следния ред:

  1. Цена на публичното предлагане и премия – със сигурност инвеститорите ще търсят премия, която да им гарантира печалби след старта на търговията. Този процент може да бъде 10-20 и дори повече. За индивидуалните инвеститори премията е от по-голямо значение, отколкото за институционалните. Но не трябва да съществува илюзията, че взаимните или пенсионните фондове ще участват на всяка цена. Премията ще гарантира печалби в първите дни на търговия, като ще позволи и на краткосрочните инвеститори да участват в публичното предлагане. Определянето на справедливата цена е всъщност по-трудната задача, но най-общо инвеститорите ще сравняват с показателите цена/печалба, цена/собствен капитал и цена/продажба на останалите български компании или на конкуренти от Източна Европа.
  2. Набиране на капитал – това е от изключително значение за дългосрочните инвеститори, които се ръководят от стойността на акцията и от перспективите за развитие на компанията. Публичните предлагания, при които влиза капитал за инвестиции и развитие, позволиха на тези дружества да развиват бизнеса си през изминалите години. Това искат да видят всички инвеститори, включително и големите фондове от чужбина, тъй като техният хоризонт е поне няколко години. При продажбата на съществуващи акции не влизат пари в компанията.
  3. Позната и реномирана компания – първите сделки след кризата по набиране на капитал са от вече публични дружества. Техният брой ще нараства през следващата година, като те ще бъдат сериозна конкуренция за всички нови публични дружества. Инвеститорите ще предпочетат познати бизнес модели и компании. 
  4. Информация – в тази категория се включват най-вече прогнозите за развитие на компанията, очакванията за резултатите й и препоръките. Импулсивни инвеститори или такива, които са чули за лесен начин на печалби чрез борсата, вече няма. В същото време е несериозно да се счита, че всички индивидуални инвеститори ще намерят време за детайлно проучване на над 100 страници проспект. Оценка на компанията и кратък анализ с описание на дейността й са задължителни за привличане на вниманието към емисията.
  5. Допълнителни гаранции – към тях може да добавим стабилизация на цената след публичното предлагане и период, през който няма да има допълнителни продажби от мажоритарните собственици.
  6. Мащаб на предлагането – емисията трябва да е съобразена с мащабите на българския пазар, като останалата част от средствата ще трябва да се търсят от чужбина. Друг важен момент е да се търси точния баланс между индивидуални и институционални инвеститори. Емисиите през 2010 година няма да се пласират само сред индивидуални инвеститори, така както стана при Трейс груп. В същото време за институционалните инвеститори не е приемливо да няма ликвидна вторична търговия, на която те биха могли да предлагат или да търсят количества акции.

Тази формула за публичното предлагане не е 100% гаранция за успех, защото съществуват и редица други фактор от значение за пазара. Като например моментната пазарна конюнктура в чужбина. Резките колебания на международните пазари под влияние на новина от рода на дълговите проблеми на Дубай не могат да бъдат прогнозирани и съобразени във времевата рамка на публичното предлагане. Успехът на първите IPO-та ще изисква и доза късмет. Но най-вероятно ще са необходими поне няколко сделки, след които цената на акцията да поскъпне и да накара инвеститорите да участват активно и да има презаписване. Това означава, че първите интересни и успешни първични публични предлагания трябва да бъдат на съществено по-ниски цени. Компаниите и мажоритарните им собственици с интерес към публично предлагане едва ли биха предпочели да са първите дружества с най-голяма премия в цената, за да си осигурят необходимото записване. Може да очакваме, че компаниите ще изчакат поне средата на годината преди появата на по-сериозни предлагания. През това време ще има предимно увеличения на капитала на публични дружества. Двете емисии на Химимпорт и Енемона показаха още, че и тези компании са склонни да дадат допълнителни „екстри” за инвеститорите, какъвто е гарантирания дивидент на привилегированите акции и конвертирането им след няколко години. Засега определянето на по-ниска цена за конвертируеми привилегировани акции води до спад на обикновените до това ниво. В случая с Химимпорт това не доведе до засилване на разпродажбите. Инвеститорите, които записаха от привилегированите акции, са с дългосрочен хоризонт и най-вероятно те ще вземат по-активно участие в публичните предлагания през следващата година.

Борсите в цял свят се покачиха значително от март до декември. Първото полугодие на 2010 година най-вероятно ще предостави обичайната корекция преди следващ етап на ръст. Глобалната икономика също показва признаци на растеж, като най-тежкият период на кризата вече е преминал. Броят на новите IPO-та нараства, включително и в силно засегнатите от борсов спад пазари. Конкуренцията за капитал през следващата година ще е значителна, тъй като постепенно ще започне възстановяване на инвестициите след дълъг период на намалението им. А българският капиталов пазар има какво да предложи и в този момент.