Факторите, които ще влияят на варантите на Енемона

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Търговията с правата за емисията варанти на Енемона се стабилизира през тази седмица на равнището от 23-25 ст. При тази цена стойността на един варант излиза между 0.63 и 0.67 лв. В последния ни анализ за предстоящите публични предлагания на варанти и привилегировани акции на Енемона разглеждаме зависимостта между историческото движение на цената на една акция и стойността на варантите. Волатилността или годишното изменение на акцията е факторът, който ще допринесе за по-бързото покачване над страйк-цената в бъдеще и ще доведе до поскъпване на варанта. Блумбърг определя волатилността на 54%, но тази стойност е висока поради значителния спад на акцията през миналата година и удвояването на цената й в последствие.

Моделът за изчислението на цената на варанта е същия като за опции – формулата на Black-Scholes. Анализът на ЕЛАНА Трейдинг на увеличението на капитала на Енемона, акцентира само на формирането на цената при различна стойност на волатилността на цената на обикновените акции. Изчисленията бяха направени при текущата цена на обикновена акция на Енемона от 9.52 лв. и при безрискова лихва от 4%.

Акцентът в този материал е друг – чувствителността на цената на варанта спрямо цената на обикновените акции. Графиката представя теоретичната цена на варант при 9 и 10 лв. за обикновена акция.

При промяната на цената на акция от 9 на 10 лв. или 11%, стойността на варантите се покачва значително повече. Разликата в номинално изражение е по-голяма при по-висока волатилност, но в процентно изражение има най-силна промяна при по-ниските й стойности. Наклонът на кривата не се променя съществено при различните цени на акция. Другият основен фактор при определяне на справедливата цена на варанта е времето до упражняването му, тоест до края на съществуване на инструмента. В случая с Енемона става въпрос за 6 години.

Графиката представя теоретичната цена на варанта на Енемона при цена на обикновена акция от 9 лв. и намаляващо време до упражняване.

С наближаване на срока за упражняване на варантите започва да пада цената им, тъй като намалява вероятността те да са над страйк-цената. Динамичен пазар като българския ще позволи на цената да остане висока дори и три години преди упражняването им, ако приемем, че тогава акцията на Енемона ще се търгува пак на 9 лв.