Енемона с амбициозно увеличение на капитала чрез варанти и привилегировани акции

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Двете нови емисии на Енемона ще ангажират вниманието на инвеститорите преди и след началото на 2010 г. Първите дни на търговия с правата на емисията варанти вече са факт, като показаха растящ интерес от страна на пазара. Покупките във вторник дори върнаха позабравената практика на нашия пазар, когато инвеститорите изкупуваха предложените количества още при появата на офертите за продажба. Набирането на капитал и емитирането на права е сравнително добре позната практика за българския пазар. Благодарение на правата настоящите инвеститори могат да участват в увеличението на капитала без да губят процентното си участие в компанията. Това важи, както за нови обикновени акции с право на глас в общото събрание, така и за привилегировани акции или варанти.

В момента се търгуват правата за емисията варанти на Енемона. Това е първата българска компания, която емитира такива инструменти. Варантите дават правото, но не и задължението да се участва в увеличение на капитала. След най-късно шест години те ще може да се упражнят, като срещу един варант ще има право да се купи една нова обикновена акция на емисионна стойност от 18.50 лв. Това е и основната разлика с привилегированите акции, където в момента на емисията им се внася капитала, а в последствие само се променя вида им. Инвеститорите може да не упражнят варантите при положение, че цената на обикновените акции е под 18.50 лв., защото ще им бъде по-изгодно да закупят акции на пазарни цени. Емисионната цена на варантите е 0.17 лв., като тези пари ще влязат в капитала на компанията веднага след приключване на процеса по издаването им. Варантите ще се търгуват на БФБ като всички останали ценни книжа през периода на съществуването им.

Таблицата показва параметрите на трите емисии, които са свързани с набирането на капитала.

Условията за записване на акции за притежателите на варанти са много по-различни от конвертирането на привилегированите акции. Процедурата при варантите включва решение на събрание на притежателите им, с което да се позволи записването на обикновени акции. Такова събрание се провежда веднъж в годината на датата на регистрирането на варантите в Централен депозитар. Решението се взима с мнозинство от гласовете на представените притежатели на варанти. В последствие Съвета на директорите на Енемона взима решение за увеличение на капитала с обикновени акции, които да бъдат записани от притежателите на варанти. Инвеститорите обаче не са задължени да го направят и могат да се възползват от правото си чак в края на изтичането на 6-годишния срок. Тогава също имат опция да откажат. Събранието на притежателите на варанти може да не гласува възможност за упражняването им през някоя или на всичките пет събрания дори цената на обикновените акции да е над 18.50 лв. При увеличение на капитала на Енемона във времето до упражняване на правата предстои да се промени цената на упражняване.

Привилегированите акции се конвертират в обикновени в края на седмата година от издаването им. Тогава отпадат и привилегиите за дивидент от 10% и за ликвидационен дял в размер на 9.92 лв. Конверсията се извършва автоматично и не е необходимо акционерите да изявяват изрично желанието си. Уставът на Енемона позволява на акционерите да се откажат от привилегиите си на общо събрание с поне ? от гласовете на присъстващите. По този начин привилегированите акции може да се конвертират в обикновени.
Срокът за търговия с правата за варантите е до 14 декември, включително. Това е и датата, до която всеки инвеститор с права трябва да заяви пред посредника си намерението да запише варанти. В случай, че не го направи, правата му отиват на служебен аукцион на 23 декември. Придобитите на аукциона права трябва да бъдат записани до 30 декември. Средствата от продажбата на правата ще бъдат по сметките на инвеститорите след значително по-дълъг срок в сравнение с вальора от два дни. Правата за записване на привилегированите акции ще се търгуват най-вероятно през втората половина на януари. Но те също са обект на тази процедура – търговия и записване, а в последствие и аукцион за неизползваните права, след който придобилите права инвеститори имат възможност да запишат привилегированите си акции. За успешно ще се счита увеличението на капитала, когато са записани поне 50% от варантите и поне 1 милион от привилегированите акции.

Варантите са подходящ инструмент, както за дългосрочни инвеститори, така и за спекулантите на борсата. Първоначалното плащане за всеки инструмент е малко, но позволява значителни печалби, в случай че цената на обикновена акция се върне на върха си от началото на 2008 г. Варантите ще станат изключително интересни за краткосрочните инвеститори, когато обикновените акции наближат или преминат 18.50 лв. В такъв случай цената им ще отчита очакванията за продължаване на ръста през останалия период до упражняването. Очакваме привилегированите акции да се търгуват на нива около цената на обикновените, с добавена и натрупаната лихва за периода. Оценяване на привлекателността на двете емисии ще бъде тема на друг анализ.