Отчетите не спряха корекцията на SOFIX

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Корпоративните отчети не доведоха до съществено раздвижване на фондовата борса. Публикуването на неконсолидираните резултати съвпадна с доста динамичен период за пазара по света, което даде отражение и върху търговията у нас. Големите компании в SOFIX показаха добри финансови резултати – повечето са на печалба от началото на годината, а свиването на продажбите вече се забавя. Кризата още не е стигнала връхната си точка, но ситуацията можеше да бъде и по-лоша.

Таблицата показва представянето на компаниите спрямо индекса SOFIX в деня, когато пазара е имал информацията за неконсолидираните отчети.

Изненадите бяха сравнително малко според реакцията на пазара. Акциите на БАКБ поевтиняха най-силно, а на Албена се покачиха след отчетите им. И при двете дружества имаше значително нарастване на обемите за сесията спрямо средното за последните три месеца. Те бяха единствените компании, където се наблюдаваше увеличение на търговията поради данните. Обемите при останалите бяха много под средното, а с книжата на ОЦК на практика нямаше сключени сделки в първата сесия след отчета.

На следващата графика е представено изменението на тези позиции от върховете им за последните месеци. При някои компании това са били и върховете от началото на годината.

Корекцията на борсата продължава вече близо два месеца, като връзката с пазарите в САЩ и Западна Европа намалява с всеки изминал ден. Най-слабо представяне имат книжата на Неохим и Спарки Елтос. И напълно резонно, защото резултатите им бяха най-силно засегнати от кризата. Банковите акции също падат по-силно от индекса, тъй като инвеститорите са доста скептични по отношение на лошите кредити и очакват новото им покачване. Енемона също поевтиня със значителен процент, като една от причините е предстоящото предлагане на привилегировани акции.

Консолидираните отчети ще бъдат публикувани едва в края на месеца, но не може да се очаква, че ще променят съществено мнението на пазара. Борсата прави корекция по ред фундаментални причини:

  • Текущата оценка на водещите ни акции е много ниска, когато се разглежда спрямо историята, но не и в сравнение с конкурентни компании от региона;
  • Перспективите за дългосрочен растеж са значително по-ниски спрямо очакванията, които имаха инвеститорите през периода 1004-7 г.;
  • Икономическите и финансови трудности не са преминали, въпреки че най-силния спад в продажбите е вече факт. При малките дружества проблемите са дори по-сериозни и не е ясно кой ще оцелее и кой не;
  • И не на последно място – населението е принудено да използва спестяванията си, като част от тях са в акции или взаимни фондове.