БГ Агро – тест за пазара

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Публичното предлагане на акции някога беше символ на борсовия възход у нас. Сега е потвърждение на обратното – на един безинтересен фондов пазар. Предстоящото публично предлагане на БГ Агро показва колко встрани от новините се намира борсата. Няколко специализирани медии вяло отразиха продажбата на акции на компанията. Няма ги дискусиите, мейлите или телефонните обаждания, с които инвестиционната общност да си задава въпроса колко може да струва компанията след година. Или колко ще бъде презаписано предлагането на ограничения брой акции.

Не мога да се съглася с твърдението, че компанията е скъпа. Защото няма фиксирана цена. Това е буук-билдинг и всеки може да постави цената на поръчката си, дори и под долната граница на препоръчания диапазон за публичното предлагане. В същото време има и няколко елемента, които са в защита на инвеститора и които преди година и половина не присъстваха често. Например, стабилизацията на цената в първия месец на търговията. Или достатъчен минимален фрий-флоут, който да гарантира ликвидност по позицията. Разбира се, има и какво да притеснява инвеститорите – дали предлагането няма да продължи и след 90-дневният локъп период, през който собствениците нямат право да продават останалите си акции. Или дали поставените цели за печалби и растеж ще бъдат постигнати. Но тези въпроси винаги ще ги има, просто при определен период от време малцина си ги задават.

Това публично предлагане ме накара да се замисля не за цената на акциите или за бизнес-модела на компанията. Първото е лесно за постигане с популярните модели за оценка, макар че пазарът винаги има други цели от изчисленията на анализаторите. А в бъдещето на земеделието няма съмнения при тази тенденция на глобално нарастване на хората като брой и телесна маса. Публичното предлагане показва недоверието към капиталовия пазар у нас, въпреки вече постигнатия растеж от февруари досега. То се очертава трудно, въпреки нецикличния характер на бизнеса на БГ Агро и Р/Е 10 в долната граница на рейнджа и при достигане на заложената печалба за тази година. Най-вероятно няма да бъде по-лесно за пласиране и след шест месеца, защото има трудната задача да бъде първото амбициозно публично предлагане след свободното падане на борсата преди година. БГ Агро има шанс да промени мисленето на инвеститорите и апетита им към риск. Но това няма да стане лесно и от първи път. Която и да е компания на място на БГ Агро ще е посрещната по същия начин.

Ако се върнем в недалечното минало на първите големи IPO-та – Химимпорт и Монбат, тогава също предпазливостта надделяваше. Пазарът се съмняваше в прог-нозите за растеж на бизнеса и изчисляваше каква премия да поиска пред останали-те познати компании на борсата. Най-вероятно не толкова, колкото сега след 80% спад на индексите. Но задачата на първите е най-трудна и в някаква степен ситуа-цията започва да се повтаря. Искренно се надявам публичното предлагане на БГ Агро да е повече от успешно, защото това ще означава, че борсата преминава от етапа на оцеляване в етап на растеж. Текущите обороти са толкова ниски, че дори растеж от 3-4% в цената на водещи акции няма с какво да зарадва. Защото ръстът не е устойчив и защото борсата пада още по-силно при първите разпродажби с малко на брой акции.

Публичното предлагане на БГ Агро е тест за пазара и за емитентите. Двете страни се разминават значително и големият брой на полу-успешни IPO-та през последни-те две години потвърждава голямата разлика. Какво искат инвеститорите от едно публично предлагане по време на икономическа криза? Ето и потенциални отгово-ри без претенции за изчерпателност:

  1. Познат и перспективен бизнес-модел, който да гарантира печалба и растеж;
  2. Привлекателна цена и премия спрямо пазара и съществуващите конкуренти, с което да се намали риска от неосъществяване на очакванията, но най-вече да се гарантират 20-30% печалба от първите дни на търговия;
  3. Мащабна инвестиционна програма, за да има положителни изненади и през следващите тримесечия;
  4. Достатъчно ликвидност на вторичен пазар, но и не прекалено много акции за продажба, за да остане търсене и след публичното предлагане;
  5. Мажоритарен собственик и мениджмънт, които да създадат прозрачност и доверие в пазара.

Няма нужда от съществена проницателност, за да се отбележи, че тези изисквания в действителност не са се променили и от първото публично предлагане преди ня-колко века. Няма и да се променят, защото това са основите на борсовата търговия. Разликата е в степента, на което им се отдава значение. Преди две години привле-кателна цена за IPO беше Р/Е от 25. Сега инвеститорите биха се наредили на опаш-ка на Р/Е от 5-6, въпреки че при такава печалба собствениците не биха продавали, а биха станали предпочитан клиент за всяка банка. Същото се отнася и за растежа – акциите поевтиняха силно и при публичните компании с 20% и с 60% спад на приходите. Държавните поръчки и нецикличният характер на дейността вече не са достатъчно условие за успех на IPO за разлика от преди две години.

Борсовата психология сега се намира в противоположната точка на еуфорията от преди две години. В апатия, която продължава дълго време и която дори поскъпва-нето от февруари досега не може да промени. Акциите на БГ Агро няма да я про-менят, но един добър интерес при предлагането и скок на цената им до края на го-дината с 10-15% ще бъдат най-хубавият новогодишен подарък за всички на БФБ.