Пазарите в Източна Европа подсказват раздвижване на търговията у нас

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Разминаването на българския пазар с възхода, който се наблюдава почти навсякъде по света през последния месец, е повече от очевидно. Корелацията с германския пазар започна да намалява. Това, че БФБ е по-малко зависима от развитите пазари, не означава, че сме изключение. SOFIX поддържа добра корелация с някои от регионалните пазари. Тази връзка може да даде отговор дали и кога БФБ ще се покачи, следвайки глобалната тенденция. Покачване на по-ликвидните пазари, като Чехия и Полша, би означавало навлизане на чуждестранни капитали към тези борси. В момента появата на търсене на пакети от ликвидните български акции ще има позитивен ефект върху цените им.

Следващата графика показва кои от регионалните пазари изостават спрямо върховете си през септември.

Източник: Bloomberg

Българският е има едно от най-слабите представяния като разликата със САЩ и Германия е близо 10%. Тази стойност не е толкова голяма предвид слабата ликвидност у нас и способността на българския пазар да компенсира бързо изоставянето си.

Спрямо началото на годината се вижда, че SOFIX е близо до средното представяне на регионалните пазари.

Източник: Bloomberg

Предвид значителните загуби през 2008 г. също може да се твърди, че българският пазар изостава от регионалните борси. Както и че е бил изключително надценен на върха от 2007 г. По-важен извод е, че регионът се движи компактно само на пръв поглед. Връзката е това, което обединява всички пазари по света – дъното и върха на цикъла, но не и изоставането или избързването на конкретен пазар спрямо останалите.

Източник: Bloomberg

През последните три месеца корелацията на БФБ с Чехия, Унгария и Литва е най-висока. За още по кратък период от 1 месец най-силна е връзката с Естония, Латвия и Литва, но корелацията с Чехия и Унгария се запазва сравнително висока. По този начин може да отличим няколко пазара, с които SOFIX има значителна корелация – Чехия, Естония и Унгария. Ето как изглежда и съпоставянето на основните индекси на Чехия и Естония със SOFIX.

Източник: Bloomberg

Източник: Bloomberg

Покачването в Чехия започва по-рано от ръста на БФБ през август, като приключва преди SOFIX да започне ръста от септември. От тогава акциите в Чехия се търгуват в тесни граници. Борсата в Талин изостава с няколко дни от рязкото покачване у нас, но с бързи темпове възстановява разликата и също отстъпва няколко процента спрямо върха от септември.

Добрата корелация с няколко регионални пазара показва, че си струва те да бъдат наблюдавани за сигнали за ръст или спад на българската борса. В момента само Прибалтийските републики отчитат по-силен спад от върховете си, а възходящият тренд се поддържа в Унгария и Русия. Румъния и Полша са близо до пробив нагоре и при поддържане на ръста на Уолстрийт те също ще се присъединят към пазарите с нови върхове за годината. Останалите пазари продължават консолидацията си.

Българската борса ще се присъедини към нарастващия брой на покачващи се фондови индекси в Източна Европа. Това, което си струва да се наблюдава, е с каква сила в Румъния и Полша ще стартира ръст и кога Чехия и Прибалтика ще се включат към възхода на пазарите. Времевият прозорец, в който БФБ ще прекрати тази консолидация, е ограничен – следващите две седмици ще бъдат публикувани отчетите у нас, а в същото време ще приключи и оповестяването на резултатите от щатските и европейските компании. Движението не означава само възходяща посока. Често след втората или третата седмица на публикуването на отчетите започва корекция на щатския пазар. Но и в двата случая има основания да се счита, че ниско-ликвидната търговия на БФБ скоро ще приключи и индексите ще отчетат по-силни ежедневни движения.