Апетитът към рисковите активи на Източна Европа се възстановява

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Капиталовите пазари се завръщат към пред-кризисното си състояние и вече оставят в миналото всички следи от паниката при фалита на Lehman. Апетитът към рискови активи нараства, което в средносрочен план ще означава и увеличение на чуждестранния интерес към българския пазар. Малко компании в SOFIX предоставят възможности за покупки от големи фондове, като при текущата ликвидност това е почти невъзможно. В предишна публикация отчетохме все по-доброто представяне на малките компании по пазарна капитализация през септември. Това се дължи на намалението на покупките от чуждестранните инвеститори, но и на активизирането на индивидуалните инвеститори от България, които по-лесно могат да повлияят на цените на компании като Топливо, Оргахим, Неохим и много други.

Както нееднократно е ставало дума, включително и в началото на тази седмица, корелацията на българския пазар с останалите борси в Източна Европа е значителна, независимо от приликите и разликите за всяка страна. За хедж фондовете, България е една малка част от портфейлите им, но тяхната политика е при увеличение или намаление на активите да не променят съществено този процент. Това означава, че още дълго време SOFIX ще поддържа висока корелация със страните от Източна Европа, а всички заедно ще са зависими от състоянието на борсите в САЩ и Западна Европа.

Показателни за апетита към риск са CDS-спредовете на различни активи. Следващата графика показва най-добре връзката между американския пазар и CDS-спреда на правителствените облигации на САЩ, който се възприема и за риска на страната.

Източник: Bloomberg

Скалата на CDS-спреда е обърната и както се вижда стойността му се връща към нивата от първата половина на 2008 г. Поради това може да очакваме, че и коефициентите на оценка на акциите ще се задържат около средните за дългосрочен период в САЩ след публикуването на отчетите и за четвъртото тримесечие на 2009 г. У нас връщането към високите коефициенти ще е постепенно, защото компаниите няма да покажат толкова рязко излизане на печалба. Дружества като Монбат, Каолин и Енемона, които имат печалби от оперативна дейност, ще се търгуват в диапазон на Р/Е между 15-20, но съотношенията P/S за целият пазар ще са доста под средното за периода 2006-2008 г.

Спредовете за различните страни се движат заедно. Следващата графика съпоставя България, Унгария и Литва.

Източник: Bloomberg

Разликата в представянето на пазарите се дължи на качеството на емитентите, ликвидността, развитието на пенсионната система и популярността на инвестициите във взаимни фондове. В това отношение БФБ изостава, което се вижда в по-големия спад на SOFIX от върха през октомври спрямо борсите в региона. И тази разлика ще се запази, но водещите български акции ще продължат да привличат интерес от чуждестранните инвеститори, когато капиталите са насочени към региона. Индикатор за инвестициите в Източна Европа са борсово-търгуваните фондове. Най-голям е SPDR S&P Emerging Europe. Цената му се покачи със 150% от дъното през февруари. Той няма инвестиции в България, но е показателен за интереса към региона.

С нарастването на апетита към риск трябва да се наблюдава и увеличаване на оборотите с акциите на фондовете, които инвестират във възникващи пазари. За изглаждане на ежедневните колебания е представена и графика на средния оборот за последните 14 сесии на фонда.

Източник: Bloomberg

Ръстът на цената е съпроводен с постепенно увеличение на оборотите, което характеризира и фазата на акумулация на акции от инвеститорите. Показателят обаче се колебае все по-силно, което се дължи на няколко сесии с много големи обеми и силен спад на акциите на фонда. Изводите от изложените данни са следните:

  • Апетитът към риск на инвеститорите се завръща и това има отражение върху пазарите в Източна Европа;
  • От началото на годината е поставено начало на нов тренд във възходяща посока, при който има и нарастване на капиталовите потоци;
  • При спад на глобалните пазари ще се наблюдават по-силни загуби в региона;
  • Корелацията на България с регионалните пазари ще се запази, като изоставането на БФБ се дължи на вътрешни фактори и е много вероятно SOFIX да остане с по-големи загуби спрямо върха от октомври 2007 г.