Защо БФБ е свързана толкова с чуждестранните пазари?

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Инвеститорите продължават да се питат защо БФБ е толкова тясно свързана с чуждестранните пазари. Отговорът на този въпрос, когато се погледне в дългосрочен хоризонт, е много лесен – българската икономика зависи от процесите в Европа и в глобален мащаб. Ето и най-ясно изразеното доказателство за това. Графиката показва изменението на индустриалното производство в България и Германия на годишна база.

Разликата в темповете на растеж за периода 2003-2005 г. се дължи на ниската база у нас през предишните години, когато икономиката на България компенсираше голямата криза от миналото десетилетие. Впоследствие темповете на растеж се доближават до постигнатото в Германия. Кризата у нас не е изключение на рязкото свиване на индустриалното производство, но приликата с експортно-ориентираната германска икономика е много по-очевидна, отколкото темповете на изменение на показателя в САЩ или на някоя азиатска страна. Тази корелация от 2005 г. досега е причина да се счита, че българската икономика няма да се отличава като растеж от Германия или ЕС като цяло. Разминаването във времето също не би било съществено.

Това означава, че добрите новини за чуждите борси, трябва да бъдат добри новини и за БФБ. А динамиката на индексите на ежедневна база се дължи на несигурността и промяната в икономическите новини. Покупките и продажбите у нас в следствие на движенията в САЩ и Европа са логична инвестиционна политика. Германското индустриално производство освен това е добър индикатор, тъй като 21% от износа на страната е насочен към страните от региона и от ОНД. А българската икономика най-вероятно ще запази тясна корелация с региона и ЕС.