Какво да се търгува – малки или големи компании?

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Седем месеца след дъното на българската борса покачването на индексите е близо 100%. Този ръст в голяма степен е следствие на силния спад, тъй като за много компании у нас кризата все още е ежедневното състояние на бизнеса. Масов ръст на акциите може да се очаква най-вече в ранната фаза на борсовия растеж. Интересът към компании с пазарна капитализация от 100 милиона или 10 милиона лева е коренно различен. В първия случай можеше да се очаква засилено присъствие на институционални инвеститори от страната и чужбина, докато фирмите с малка капитализация ще се купуват основно от индивидуални инвеститори. Това в известна степен се потвърждава и от месечното изменение през март и април при голяма част от ликвидните позиции. Най-големите 15 компании в таблицата се представят по-добре от останалите за този период.

Изключенията са две – Петрол и Корпоративна търговска банка, които не са сред най-ликвидните дружества на борсата и почти не следват посоката на целия пазар. При изключването им се оказва, че по-големите компании са се покачвали осезаемо по-силно през април и август. Дори и за целия период от началото на март до третата седмица на септември включително, има превес в ръста им спрямо компаниите с капитализация под 50 милиона лева.

През април има осезаемо по-добро представяне на големите компании, като през август и най-вече през септември това предимство намалява съществено. По-малките дружества се радват на повече интерес от инвеститорите, като това е доказателство за водещата роля на индивидуалните инвеститори в борсовия ръст в края на лятото. Тълкуването на факта може да бъде в две посоки:

  • Първата, от гледна точка на борсовия оптимизъм, е основана на растящия брой индивидуални инвеститори и на капиталите, които навлизат пряко или непряко чрез взаимни фондове.
  • Втората застъпва тезата, че ръстът вече се дължи предимно на малките компании и на индивидуалните инвеститори, което не подсказва устойчивост за борсата.

И двете тези обаче са пресилени. Все още не може да се говори за еуфория на борсата и за масово прехвърляне на спестявания към инвестиции. Кратката история на българския пазар ни подсказва, че борсовия оптимизъм продължава много по-дълго и с все по-големи мащаби. БФБ е все още много далеч от психологията на 2007 г. и тепърва предстои периода на много по-добро представяне на малките компании спрямо по-големите дружества. Но промяната в поведението на пазара може да създаде възможност за по-сериозен спад на цените спрямо предишните няколко месеца.

Въпросът какво да се купува на този етап става все по-важен. Ниската ликвидност обещава бързи печалби при по-висок риск при всяка краткосрочна корекция. В същото време по-добре представилите се през април компании отчетоха и по-висок ръст през август.

Графиката отразява представянето през двата месеца на ликвидните български компании. Трендовата линия показва, че най-печелившите през април са и най-силно растящите през август. Изключенията са едва няколко компании. Стратегията за подбиране на по-печелившите дружества даде добри резултати през август, но през септември има промяна – по-добро представяне имат компаниите, които са изоставали през април. Това е свързано с все по-големия интерес към малките компании.
Следващото сравнение ще бъде много по-полезно за инвеститорите при корекция на борсата в краткосрочен период. Графиката показва, че дружествата с по-големи загуби през юни, когато компаниите отчетоха спад на месечна база, са се представяли малко по-добре в последствие. Зависимостта не е толкова силно изразена, но при сравняването на компаниите и по пазарна капитализация се вижда предимството на по-големите.

Така представената информация може да се обобщи в следното:

  • Борсата навлиза в етап на растеж, който е характерен за прегряването й, но все още в много ранен етап. Това не увеличава риска от спад, а само би допринесло за по-големи колебания в цените. БФБ остава зависима най-вече от международната конюнктура, която показва признаци на започване на краткосрочна корекция. Ако продължи покачването може да се очаква по-малките компании да се представят по-добре.
  • При евентуална корекция може да се купят акциите на най-големите компании по капитализация, които са паднали повече. В последствие, може да се промени структурата на портфейла към по-малки дружества.