Възстановяването на американската икономика изглежда безспорно. Но дали ще е бързо?

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Преди шест месеца светът се притесняваше от повторение на Голямата депресия. Краят на света беше отложен, а някои фактори говореха за предстояща промяна в икономическата посока. Сега ситуацията изглежда коренно различна – фондовият пазар в САЩ предрича бързо възстановяване, въпреки че поскъпването на облигациите през последните три месеца трябва да внесе известно съмнение в основателността на тези очаквания.

Индексите реагират много добре на позитивните икономически новини. Напоследък има и случаи, когато цените на акциите падат, защото добрите очаквания вече са отчетени от пазара. Но и разочарованията не променят трайно посоката на борсата, което показва силата на възходящия тренд. Инвеститорите купуват при всяко понижение на цените, а акциите от всички сектори поскъпват. Дори и такива песимисти като Нуриел Рубини накрая признаха, че американската икономика излиза от кризата през втората половина на тази година. Рубини не очаква бързо възстановяване или както е популярно сред инвеститорите – V-образен подем. Той е привърженик повече на постепенното стабилизиране на икономиката и евентуално на нова рецесия при бързо повишаване на лихвите в САЩ някъде в бъдещето.

Темповете на икономическо възстановяване ще определят и поведението на пазара в голяма степен. Все пак ръстът на БВП е определящ за продажбите на дребно и за корпоративните печалби. Не всички инвеститори са съгласни с идеята за V-образен ръст. Примерите включват пазарни индикатори, а не икономически данни – спадът на доходността на правителствените облигации и разширяването на спредовете на корпоративните облигации са само два от тях. И ако приемем края на кризата или поне най-тежката й част за вече свършен факт, остава въпросът по какъв начин ще протече възстановяването.

Тази статия няма за цел да прокламира W-образна рецесия или да стресира с черни прогнози. В нея съзнателно са пропуснати много икономически и финансови показатели, които сочат растеж през следващите няколко тримесечия. Тя акцентира върху свързаните с потреблението фактори, за да покаже бавното възстановяване на щатската икономика. Потреблението представлява 70% от БВП на най-голямата икономика, като то ще расте с по-бавни темпове, отколкото е било при предишни подеми.
Продажбите на нови жилища са един от показателите, които предизвикват борсов ентусиазъм. Те растат вече четвърти пореден месец, но процентното съотношение едва ли има значение, след като през последните двадесет години не е имало толкова ниски стойности на продажбите.

Годишен размер на продажбите на нови жилища

Добрата новина е, че наличностите от непродадени готови жилища намаляват значително, тъй като строителството се сви доста. Проблем остава огромния процент на ипотечни заеми, при които има поне 30-дневно забавяне. Следващата графика показва темпа им на повишение спрямо целия размер на заемите. Стойността е 9.24% към края на второто тримесечие, като процентът на имотите в етап на продажба е 4.3% при нормални стойности за последните 20 години около 1%.

Ипотечни кредити в просрочие поне 30 дни

Намалението в строителството обхваща основно жилищата, като няма да коментираме какво би се случило, ако кризата се пренесе върху нежилищните недвижими имоти и банковата система. Рисковете за строителството и финансовите компании намаляват при стабилизиране на цените на жилищата, а правителството инвестира доста в инфраструктура. Но изводът е очевиден – имотите няма да са генератор за растеж на икономиката и на доходите поне още една година.

Причините за растящите фалити на ипотечни заеми са най-общо казано две – инвестиционният балон с покупките на второ жилище или ваканционен имот и растящата безработица. Тук, както и при продажбите на жилища, има подобрение на месечна база, но публикуваните данни за съкращенията на работни места са по-лоши и от най-лошите за предишни икономически кризи. Графиката показва стръмното покачване на безработицата от началото на тази криза, което надхвърля постигнатото през 1973-74 г.

Процент на безработицата

Прогнозите на американското правителство са, че безработицата ще премине 10% през следващите няколко месеца. По този начин ще надхвърли нетното увеличение за периода 1979-82 г. дори и да не регистрира нов след военен рекорд.

В тази икономическа среда не може да се очаква повишаване на продажбите на дребно. Графиката показва сезонно изгладените месечни данни за продажбите, като и при тях не се забелязва V-образен растеж.

Продажби на дребно в номинален размер

Такъв шок в продажбите не е имало по време и на събитията от 11 септември 2001 г. Стабилният растеж на показателя позволи кризата да бъде много по-слаба и в голяма степен да затвърди илюзията, че американският потребител ще харчи все повече и повече. Тази криза променя това виждане, въпреки че покачването през последните месеци на цикличните потребителски акции е много силно.

Спестявания като дял от общия доход

Американският потребител трябва да избере дали да пазарува или да спестява. Засега се ориентира към второто, защото спестяванията му в акции или инвестицията в жилище понесоха сериозен удар. Това е особено силно за по-възрастните американци, на които им предстои пенсиониране през следващите години и които имат най-добри доходи. Дали това ще се промени зависи от способността на САЩ да създаде нов кредитен бум и нов балон, но при по-различна среда спрямо началото на века.

Съотношение дълг на домакинствата към БВП

Дълговете на домакинствата представляват близо целия БВП на САЩ. Покачването на показателя съвпада с етапите на най-силен и стабилен растеж – 50-те години, по-голямата част от 80-те години и разбира се, от началото на този век. Растящата норма на спестявания трябва да промени това съотношение. В момента няма технологична иновация, която да генерира силен растеж без дългове в близките година, така както стана по време на Интернет революцията през 90-те години. А дълговете са достатъчно големи, за да притеснят средния американец.

Отражението на тези данни върху пазарите по целия свят е комплексно и зависи от още много фактори като ефективността на държавните разходи или намеренията на компаниите в САЩ да наемат нови служители. Да се очакват чудеса от все още пазарната икономика на САЩ по подобие на плановото стопанство на Китай е малко наивно. Държавата не може да замести спестяванията на населението с вечно растящия си дълг или да достигне ефективността на частните разходи. Ще отнеме време и за технически иновации, като електрически автомобили, които биха свалили разходите на населението. Масовото им навлизане ще започне едва през 2012 г., а тази и следващата година ще преминат под знака на възстановяване без нови работни места и без растящи разходи на населението.

Ето и потенциалните икономически и пазарни възможности:

  • Засилване на долара, поради намаление на вноса и нарастване на спестяванията;
  • Ниска инфлация под влияние на излишния производствен капацитет и бавния ръст на търговията на дребно;
  • Разочарование при ръста на финансовите резултати в много индустрии и засилване на нецикличните компании;
  • Голяма динамика в цените на суровините, включително и в низходяща посока.