Валутните пазари – време за раздвижване?

Факт е, че през последните 3 месеца не виждаме нищо интересно на валутните пазари . За разлика от 2008 г., когато  през лятото волатилността беше на високи нива и даде основа на за силни трендови движения на основните валути,  настоящия сезон на отпуски, поне до този момент, е съвсем апатичен. За илюстрация на този факт е следващата графика на USD/CHF  (седмична база):

Това, което се откроява, е че в началото на август 2008 г. ставаме свидетели на сериозно раздвижване, като USD/CHF запазва посоката си на движение почти до края на годината (тук примера е даден с  USD/CHF , но той е валиден за останалите основни валути и за USD индекс). Искам да подчертая, че глобалните пазари, като цяло бяха под въздействието на шока от финансовата криза през 2008г., което доведе до голяма волатилност, дори и през летните месеци. Но като правило, разгара на сезона на отпуските през юли и август, довежда тесни граници на търговия, както и резки движения на дневна база, породени от намалената активност.

През 2009 г. виждаме, че още в края на май валутните пазари се успокояват и ограничават движението  си в тесни граници. В началото на юни се появиха слухове за активна намеса на централни банки в EUR/USD при ниво над 1.43. Като цел на интервенциите се изтъкваше да се избегнат прекомерни  движения през периода. А момента беше избран подходящо – идването на лятото и по-ниските обеми на търговия. Като цяло за второто тримесечие на 2009 г. , търговията с валута в глобален мащаб е намаляла с близо 25% спрямо същия период  на предходната година, дължащо се на блокиране на  кредитирането и търговската активност на компаниите.

Но спокойствието , което цари на валутните пазари, е вече към края си. Предстоящите шест месеца до началото на март са исторически най-активни и можем да очакваме силни трендови движения, като старта им едва ли ще се отложи за дълго. По-активната търговия е очаквана и от институционалните инвеститори, които едва ли са щастливи от рейнджа през последните месеци.