Щатският пазар отново е в пауза

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Началото на август има много прилики с първите две седмици на търговията на щатския пазар през юни. Индексът S&P 500 и тогава се движеше в тесни граници след сравнително голям растеж през предишните три месеца. Другата важна прилика е, че този период е след края на публикуването на корпоративните отчети за първото тримесечие. Те подкрепиха покупките на акции през април и през юли, след което последва пауза.

Standard & Poor’s 500

Пробивът в низходяща посока в средата на юни доведе до общ спад на индекса от 9%, което не се приема за корекция. През май търговията също беше в сравнително тесни граници, последвано от покачване и определяне на нов рейндж. Поради това не може да се каже, че в момента щатският пазар формира връх, но пробив под 990 пункта ще е достатъчно притеснителен знак.

В предишни публикации в блога беше коментирано разминаването на развитите пазари със страни като Китай. ETF-и на възникващи пазари отчитаха нови върхове, докато щатската борса срещаше съпротива в краткосрочен период. Подобно развитие беше позитивно поради две причини:

  • Увереността на инвеститорите в икономическото възстановяване в глобален мащаб. Идеята, че Китай ще е двигател за световната икономика, води до поскъпване на акциите и на суровините
  • Показва още и глобалния апетит към риск, защото борсите в Китай, Бразилия или Индия привличат най-смелите капитали

Shanghai Composite

Борсата в Шанхай води по темп на загуби през последните няколко седмици, като поставя под съмнение и позитивното развитие на останалите пазари по света. Причините за спада на индекса са основно вътрешни за Китай и тази корекция е следствие на значителните монетарни стимули и участието на индивидуални инвеститори.

Следващата графика отново обръща внимание на САЩ и по-точно на изненадата в публикуваните икономически новини от страната. Този индекс на изненадата в икономическите новини отчита разминаването между прогнозите на анализаторите и реалните стойности на данните.

Показателят е над нулата, което означава, че повечето публикувани данни са по-добри от очакванията. Но най-рискови са новините за пазара на труда и за потреблението. Дори намалението на броя на съкратените работни места е далеч от представата за стабилизиране на пазара на труда, а по темпове надхвърля отчетеното през предишната рецесия. Добрата новина за 250 хиляди съкратени спрямо 700 хиляди преди няколко месеца няма отражение върху потребителското доверие или продажбите на дребно. А това е най-големият риск пред американския пазар – преоценка на очакванията за V-образно растеж към бавно възстановяване без увеличение на потреблението.

Освен китайския фондов пазар, друг притеснителен сигнал за по-значима корекция на щатската борси, са покупките на правителствени облигации и на долари. Те поскъпваха при спад на фондовите борси през миналата година. Приликата със септември-октомври миналата година е в значителните колебания на доходността на дневна база, но едва ли предстои такова намаление на дохода в следващите месеци.

Доход на 10-годишни американски облигации

Апетитът към риск доведе до увеличение на търсенето на евро и на суровините – петрол и метали. Първият петък на месеца обаче показа нещо различно – доларът поскъпна след данните за пазара на труда в САЩ, които бяха изтълкувани от пазара тогава като положителни за щатската икономика. Засега не може да се твърди, че валутата ще расте при добри новини за Щатите и обратното, защото отново е налице корелацията спад на борсите, спад на еврото.

Валутен курс EUR/USD

Спадът с близо 2% на еврото на 7 август е един от първите сигнали, че щатската валута постепенно ще промени корелацията си към фондовия пазар. В такъв случай нарастват шансовете долара да печели и при варианта спад на борсите и при покачването им, поради по-добри икономически новини и очаквания за по-ранно повишаване на лихвите в САЩ спрямо Европа. Към този момент преобладава изтеглянето на печалби от значителното покачване на еврото от март досега. Същото се отнася и за фондовия пазар.

Три до пет сесии на разпродажби могат да свалят индекса S&P 500 до ключовото ниво от 950 пункта преди да се появят нови купувачи. Силата на възходящия тренд е значителна, така че няма да е учудващо дори само да се смени ценовия рейндж от нивата около 1000 пункта, включително и нагоре. От фундаментална гледна точка щатският пазар има нужда да смени посоката, за да подобри коефициентите Р/Е и да даде още време на икономическия растеж да подобри печалбите. Но едва ли ще има подобни сривове като есента на миналата година.