Корелацията на SOFIX с чуждите борси се повишава

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Чуждестранните борси са основният фактор зад поведението на акциите в България и все по-често са дори единствената причина за покачване или спад на SOFIX. В това има логика, защото немалка част от инвеститорите у нас са чуждестранни фондове, които взимат решенията си на база средно-срочните тенденции на пазара. Българската икономика е много отворена към международната търговия и зависима от глобалния растеж.

Корелацията на SOFIX с индексите на щатския и германския пазар показва нарастване през тази година. Графиката включва корелацията за година назад към края на съответното тримесечие. Изчисляването й е на база седмичните движения. При изчисляване на корелация на дневна база се наблюдава много голямо разминаване със S&P 500, тъй като европейските пазари отчитат с ден закъснение движенията на американските индекси.

Сравнението на корелацията с двата индекса на дневна база за всеки месец показва подобряване през последните три месеца. Очевидно е, че SOFIX следва много повече новините от чужбина в ежедневните си движения, отколкото през февруари и март. Тогава българските акции се стабилизираха преди щатския пазар и започнаха постепенно да се възстановяват. S&P 500 отчете по-резки и еднопосочни движения през февруари и март, а търговията през април отчете няколко сесии на забележими разпродажби.

Корелацията през юни показва, че инвеститорите обръщат все по-голямо внимание и на посоката на фючърсите на щатския пазар, отколкото на вече отбелязаните движения през предходния ден в САЩ. Ниските обороти показват основно определящата роля на българските индивидуални инвеститори за посоката на SOFIX. Пазарните участници следят внимателно новините от чужбина, като несъмнено инвестиционната култура се подобрява.