Рисковият профил на България се подобрява

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

В средата на февруари изразихме някои съмнения в рисковата оценка на инвеститорите към България, която се намираше на шесто място сред най-застрашените от фалит държави според CDS спредовете им. Три месеца след това България „губи” шест места в класацията и е изместена от Литва, Виетнам, Египет и някои други силно засегнати от кризата страни.

Цената на застраховката на дълг в размер от 10 000 000 долара вече е 303 000 долара, а спадът в тази сума за три месеца е над два пъти от нивото от 685 000 долара. CDS спредовете зависят от възприемането на текущия риск от страна на банкерите и инвеститорите. Те представляват сключването на конкретните договори между притежателите на дългови инструменти и на финансовите институции, които са склонни да ги застраховат от фалит на длъжника за 5-годишен период.

България остава сред най-рисковите страни и тези трудно извоювани 6 места в частност се дължат и на липсата на котировки за някои страни към предишната таблица. Показателно е, обаче, значителното намаление спрямо спреда от края на миналата година, което в процентно изражение е по-високо от Унгария и Латвия.

На следващата графика се вижда значителното покачване на спреда на българския правителствен дълг след началото на кризата през 2007 г.

Забележимото подобрение за последните три месеца съвпада и с покачването на фондовите борси в глобален мащаб. Апетитът към риск се подобрява, но сме още много далеч от нормалните нива за растяща глобална икономика и стабилна финансова система, каквито определяха пазарната конюнктура в средата на 2007 г.

Определено може да се каже, че чуждестранните инвеститори преиграха с риска за България. Но и проблемите не са отминали и в исторически план страната остава много рисково място за инвестиции. Другият основен извод на базата на вече реализирания спад на спреда е, че големият интерес от чуждестранни инвеститори тепърва предстои. Нормализиране на кредитния пазар и стабилизиране на глобалната икономика ще доведат до значително по-висок интерес от чужди инвеститори към български акции през тази и следващата година. Засега графиката показва само, че най-лошото е минало.