Дивидентите на БФБ ще останат мираж

Avatar photo

Тамара Бечева

анализатор, ЕЛАНА Трейдинг

С наближаването на общите събрания на акционерите все по-често се обсъжда въпросът за разпределението на печалбата за миналата година. Повечето компании на БФБ вероятно ще гласуват тя да бъде отнесена изцяло към резервните фондове. В условията на финансова криза всички парични средства са добре дошли и те няма да се лишат с лека ръка от ликвидност. Кризата вече се отрази сериозно на приходите на дружествата, а оттам и на кеша им. Въпреки факта, че публични компании, които разпределят дивидент са много по-атрактивни за инвеститорите, този ход ще се приеме по-скоро като позитивен.

България си е носила нисък доход от дивидент и през миналата година, но за 2009 г. очакванията са за още по-слаб процент.

На графиката се вижда, че България се нарежда сред страните в Европа с най-нисък очакван доход от дивиденти тази година, следвана единствено от Латвия. Миналата година осем от двадесетте компонента на основния индекс SOFIX са давали дивиденти, като някои от тях са разпределили над 20% от печалбата си. На първо място е Каолин със съотношение дивидент/печалба 0.80. Тази година акционерите на добивната компания ще гласуват за 0.15 лв. дивидент на акция.

Интересно е да се отбележи, че държавите на първите 4 места са с рекорден спад на икономиката. Брутният вътрешен продукт на Литва е намалял с 12.6% за първото тримесечие на годината, спрямо същия период на 2008 г. Испанската икономика също е на най-лошия етап от развитието си от 50 години насам и очакванията са далече от позитивни. Интересен е въпросът защо компаниите от тези държави ще разпределят голяма част от печалбата си за дивиденти, при текущата конюнктура и най-вече имайки предвид, че повечето от тях ще отчетат загуба.

Доходът от дивидент на SOFIX няма да бъде подкрепен дори от Елана фонд за земеделска земя АДСИЦ, тъй като компанията отчете загуба от 2.5 млн. лв. за 2008 г. От компаниите извън основния индекс единствено Фазерлес, Унифарм, Астера Козметикс и Холдинг Дунав ще гласуват на общите си събрания разпределянето на дивидент. Банките също предпочетоха да запазят паричните средства и да увеличат капитала си.

*Дивидентът, е част от печалбата, която се разпределя на акционерите на дадена компания. Размерът му се определя от стратегията на мениджмънта и зависи от финансовите резултати, възможностите за инвестиране и експанзията на дружеството. Разпределеният дивидент за текущата година е част от печалбата за предходната година.